بخوان خداي خود را به لحن عشق او در نبسته است ديوار را تو گرد وجودت كشيده اي.!؟

گروه ها

 ¤ معماری

 ¤ نقشه کشی صنعتی

 ¤ نقشه برداری

 ¤ عمران

 ¤ حسابداری

 ¤ کامپیوتر

 ¤ مکانیک

 ¤ برق