کلاسهای مجازی آفلاین

قابل توجه دانشجویان گرامی: به اطلاع می رساند مؤسسه آموزش عالی حکمت به منظور سهولت در دسترسی شما عزیزان به جزوات و سایر موارد مربوط به دروس گروه های مختلف اقدام به ایجاد کانال های ارتباطی مخصوص هر گروه آموزشی نموده است . دانشجویان عزیز با عضویت در این کانالها می توانند از فایلهای ضبط شده کلاسهای مجازی برگزار شده استفاده نمایند .                                                                                                                    

لینک کانال گروه خودرو و تاسیسات:

https://web.telegram.org/#/im?p=@mechanichekmat

                                                                                                                        

لینک کانال مربوط به گروه طراحی و دوخت:

https://web.telegram.org/#/im?p=@tarahidokhthekmat98

                                                                                                                        

لینک کانال مربوط به گروه دروس عمومی و پایه :

https://web.telegram.org/#/im?p=@hekmat_op

                                                                                                                        

لینک کانال مربوط به گروه عمران :

https://web.telegram.org/#/im?p=@civilhekmat

                                                                                                                        

لینک کانال مربوط به گروه معماری :

https://web.telegram.org/#/im?p=@architecturegrouphekmat

                                                                                                                        

لینک کانال مربوط به گروه حسابداری :

https://web.telegram.org/#/im?p=@hesabdari_hekmat

                                                                                                                        

لینک کانال مربوط به گروه نقاشی :

https://web.telegram.org/#/im?p=@nagashhekmat

                                                                                                                        

لینک کانال مربوط به گروه نقشه برداری :

https://web.telegram.org/#/im?p=@hekmat_survey

                                                                                                                        

لینک کانال مربوط به گروه سنجش از دور (ارشد) :

https://web.telegram.org/#/im?p=@rs_hekmat

                                                                                                                        

لینک کانال موسسه آموزش عالی حکمت :

https://web.telegram.org/#/im?p=@hekmatuni