برنامه هفتگی کلاسهای مجازی

دانشجویان عزیز جهت دریافت برنامه هفتگی کلاسهای مجازی ترم تابستان به لینک زیر مراجعه نمایند :

لینک برنامه هفتگی کلاسهای مجازی ترم تابستان