برنامه هفتگی کلاسهای مجازی

دانشجویان عزیز جهت دریافت برنامه هفتگی کلیه کلاسهای مجازی به لینک زیر مراجعه نمایند :

لینک برنامه هفتگی کلیه کلاسهای مجازی