تقویم آموزشی

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم می رساند پیرو تصویب در شورای آموزشی دانشگاه، تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 به شرح ذیل اصلاح می گردد