تقویم آموزشی

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم می رساند پیرو تصویب در شورای آموزشی دانشگاه، تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 به شرح ذیل اصلاح می گردد