موسسه آموزش عالی حکمت
پذيرش و ثبت نام

نحوه پذیرش و ثبت نام در مؤسسه آموزش عالی حکمت

مؤسسه آموزش عالی حکمت در سال تحصیلی 95-96 بر اساس مجوزهای اخذ شده از سوی دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به پذیرش دانشجو به صورت با آزمون و بدون آزمون از طریق سنجش و گزینش سازمان سنجش آموزش کشور در مقاطع کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و هم چنین کارشناسی ارشد می نماید؛