موسسه آموزش عالی حکمت
فرم هاي آموزشي

                   جهت مشاهده هر فرم بر روی آیکون مقابل آن کلیک نمایید  

فرم درخواست آموزشی
فرم درخواست حذف تکدرس (اضطراری)
فرم درخواست حذف درس به دلیل غیبت امتحان
فرم درخواست میهمان تک درس
فرم درخواست مهمان ترم
فرم درخواست معادل سازی (تطبیق واحدها)
فرم درخواست اخذ درس بصورت معرفی به استاد
فرم درخواست مرخصی تحصیلی
فرم درخواست حذف نیمسال تحصیلی
فرم درخواست تجدید نظر نمره امتحانی
فرم درخواست تسویه حساب
فرم ارجاع پرونده به کمیسیون موارد خاص
فرم های مربوط به واحد کارآموزی و کارورزی
فرم های مربوط به پروژه پایانی
فرم اخذ و پیشنهاد پروژه پایانی کارشناسی مهندسی مکانیک - خودرو
فرم تعیین دروس  جبرانی
فرم تعیین موضوع سمینار(کارشناسی ارشد )
فرم درخواست دانشنامه