صفحه اخبار

اطلاعیه تربیت بدنی

قابل توجه دانشجویانی که درس تربیت بدنی و ورزش را در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 اخذ نموده اند، جلسه توجیهی یک شنبه 21/10/1399 ساعت 12 در سامانه LMS پافکو برگزار میشود حضور دانشجویان در این جلسه الزامی است و دانشجویان تا 09/11/1399 فرصت دارند پرژوه ی اعلامی از سوی استاد را در در سامانهLMS  پافکو بخش تکالیف بارگذاری نمایند در غیر اینصورت نمره ی درس مربوطه برای آن ها صفر در نظر گرفته میشود.

  • نویسنده : واحد آموزش
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1399/10/20
  • تعداد مشاهده : 37 بار