ارتباط با ما

آدرس  :   قم - پردیسان - بلوار امام صادق ( جاده ورجان - کهک ) - بعد از میدان یادمان شهدای فردو - خیابان شهید ایمانی - کوچه شماره سه

تلفن :     25 الی 32314822-025

 نمابر :              32314829-025

کد پستی :           3749696583

صندوق پستی :       316-37185

آدرس الکترونیک :  info@hekmat-qom.ac.ir