تالار افتخارات ورزشی
  • رشته کیک بوکسینگ
  • رشته کشتی فرنگی

محمد مهدی قاسملو

4
3
2
1

علی اکبر حیدری

1
2
3
4