صفحه نظام وظیفه
  • معافیت تحصیلی
  • لغو معافیت تحصیلی (صدور گواهی پایان تحصیلی)
  • افزایش سنوات مجاز تحصیلی

تمامی فارغ التحصیلان / انصرافی ها/ اخراجی های ذکور که در طول تحصیل از معافیت تحصیلی بهره مند شده اند، لازم است پس از پایان تحصیل بلافاصله نسبت به دریافت نامه پایان تحصیل (لغو معافیت) اقدام نمایند.

در این نامه مشخصات معافیت تحصیلی، به همراه آخرین وضعیت تحصیلی به معاونت نظام وظیفه عمومی ارائه می گردد و فرد از تاریخ پایان ثبت نام مندرج در این نامه به مدت یک سال فرصت دارد نسبت به تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه خود (تکمیل برگ اعزام به خدمت، دریافت معافیت (دائم یا تحصیلی)) اقدام نماید.

لازم به ذکر است ارائه این نامه جهت اقدامات آتی (درخواست اعزام به خدمت یا درخواست معافیت (دائم یا تحصیلی)) لازم است. لذا تا ارائه نهایی، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

میزان سنوات مجاز تحصیل برای دانشجویان آقا که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند مطابق جدول مصوب (جهت مشاهده این جدول اینجا کلیک کنید) می باشد. لذا در صورتیکه دانشجو در این مدت موفق به اتمام تحصیل خود نشود، بسته به شرایط تحصیلی و با تصویب کمیسیون موارد خاص می تواند نسبت به درخواست سنوات ارفاغی و افزایش مدت زمان تحصیل حداکثر به مدت یک سال (2 ترم) اقدام نماید. لازم است برای افزایش هر نیمسال اقدام جداگانه ای صورت پذیرد.
 

رعایت شرایط ذیل جهت موافقت با افزایش سنوات لازم است:

1- امکان پایان تحصیل (پاس کردن تمامی واحد های باقیمانده) تا پایان سنوات ارفاغی وجود داشته باشد.

2- در طول مدت استفاده از سنوات ارفاغی پیشرفت تحصیلی حاصل شود.

3- دانشجو از زمان پایان سنوات مجاز خود، تنها 3 ماه فرصت دارد نسبت به ارائه درخواست به افزایش سنوات اقدام نماید. در غیر این صورت موافقت با ادامه تحصیل ایشان امکان پذیر نمی باشد.

مراحل درخواست و موافقت با افزایش سنوات:

1- مراجعه به اداره آموزش و انجام اقدامات لازم آموزشی از قبیل طرح درخواست در کمیسیون و ...

2- پس از موافقت با ادامه تحصیل در کمیسیون و با مراجه به امور دانشجویی، در صورت عدم منع قانونی، نامه درخواست افزایش سنوات صادر می گردد.

3- ارائه نامه صادر شده از امور دانشجویی به پلیس +10 یا در صورت لزوم مستقیماً به معاونت وظیفه عمومی استان

4- تحویل پاسخ درخواست افزایش سنوات مبنی بر موافقت یا عدم موافقت نظام وظیفه با ادامه تحصیل متقاضی