سامانه حامیان صندوق رفاه دانشجویان

راه اندازی سامانه حامیان صندوق رفاه دانشجویان

صندوق رفاه دانشجویی، در جهت ترویج فرهنگ نیکوکاری، سامانه حامیان صندوق رفاه دانشجویان را به آدرس hami.swf.ir راه اندازی نموده است.

این سامانه زیرساختی فراهم نموده است تا دانشگاه ها بتوانند کمک های خرد افراد را با ساز و کاری ساده و شفاف در جهت رفع مشکلات خود هدایت و جمع آوری نماید.

از طرف دیگر برای جلب هرچه بیشتر اعتماد خیرین، اجازه رصد و نظارت بر چگونگی هزینه ها در این نرم افزار برای آنان پیش بینی شده است.

قابل ذکر است فرد نیکو کار می تواند با انتخاب گزینه ی کمک خاص در هر کدام از نشانه ها و انتخاب نام آن دانشگاه خیر و خدمت خود را مستقیم به آن دانشگاه تقدیم نماید.

در زیر تصویری از محیط این سایت مشاهده می گردد.