ارتباط با ما
آدرس  :   قم - پردیسان - بلوار امام صادق ( جاده ورجان - کهک ) - بعد از میدان یادمان شهدای فردو - خیابان شهید ایمانی - کوچه سوم
تلفن :     25 الی 32314822-025
 نمابر :              32314829-025
کد پستی :           3749696583
صندوق پستی :       316-37185
آدرس الکترونیک :  info@hekmat-qom.ac.ir