گروه نقاشی
  • مدیر گروه
  • معرفی گروه
  • کارشناس گروه
  • چارت گروه آموزشي
  • راه های ارتباطی با گروه نقاشی

سرکار خانم سیده طاهره اسماعیل نژاد

شماره تماس: 09127570510

یکی از رسانه هایی که می توان برای انتقال اندیشه، فرهنگ و تمدن از آن استفاده کرد رسانه هنر به ویژه رسانه نقاشی است. رشته نقاشی رشته ای است تجربی، هنری و علمی که دانشجویان در مقطع کارشناسی بوسیله فنون و شیوه های مختلف به صورت علمی، عملی و پژوهشی با آن اشنا می شوند و مهارت پیدا می کنند؛ این رسانه همواره از دوران کهن ابزاری موثر در خدمت انتقال، تفکر و احساس بوده است در دوران معاصر زمینه تعامل با دیگر رشته ها برای پاسخ گویی به نیازهای واقعی نسل امروز در آن مورد توجه قرار گرفته است. 

آدرس کانال تلگرام گروه نقاشی
https://t.me/hekmat_naghashi

گروه نقاشی