گروه طراحی و دوخت
  • مدیر گروه
  • معرفی گروه
  • کارشناس گروه
  • چارت گروه آموزشي
  • اولین تور علمی طراحی دوخت

سرکار خانم فرزانه سعادت خواهآدرس کانال تلگرام گروه طراحی و دوخت
https://t.me/tarahidokhthekmat98شماره تماس مدير محترم گروه طراحي و دوخت:

09128523273

معرفی رشته طراحی دوخت

در این رشته هنرجویان با مهارتهای خیاطی و طراحی و الگوسازی ودوخت آشنا شده وکار با چرخ ساده وصنعتی را آموزش می بینند و بعد از دوره دو ساله می توانند به کارهایی چون خیاطی،مربی کارگاه تولیدی پوشاک،سری دوزی وخودکفایی در زمینه خیاطی در خانواده ی خویش مشغول گردند.

  هدف از اجرای آموزش این رشته پرورش و تربیت افرادی است که طی دوره دو  ساله ضمن فراگیری،دروس پایه واصلی وتخصصی به صورت تئوری وعملی با اصول ومبانی کلی طراحی و دوخت آشنا می شوند.

آینده شغلی

برخی از زمینه های اشتغال مربوط به رشته طراحی و دوخت:

- مربی­ آموزشگاه حرفه ای خیاطی              

- مدل سازلباس

- سرپرست آموزشگاه خیاطی  

- مدیر امور تولیدی البسه و پوشاک

- مربی آموزشهای فنی وحرفه ای   

- ضخیم دوزی  و نازک دوزی

توانمندیها

- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

- برگزاری آزمونهای مرتبط و تخصصی

- برگزاری مسابقات تخصصی

موسسه آموزش عالی حکمت در دو مقطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در این رشته دانشجو می پذیرد .

1
2
3

گروه معماری