صفحه اخبار

اعلام زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 بسمه تعالی

 اطلاعیه( بسیارمهم) اداره آموزش در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند، با توجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات پایان نیمسال،  ضروری است جهت دریافت، چاپ و تائید کارت ورود به جلسه امتحانات خود، به نکات زیر توجه نموده و در زمان مقرر اقدامات لازم را صورت دهند.

واحد انتظامات ، از ورود دانشجویان فاقد کارت دانشجویی  و کارت ورود به جلسه امتحانات تائید شده، به سالن و جلسه امتحانات ممانعت می نماید .

کارت ورود به جلسه، پس از ورود به سیستم آموزشی از بخش گزارشات      قسمت امتحانات واقع در پروفایل شخصی هر دانشجو در سیستم جامع آموزشی ، از روز یکشنبه مورخ 11/03/1399 تا روزیک شنبه مورخ 1399/03/18 قابل دریافت خواهد بود و کلیه دانشجویان بایستی با توجه به شرایط و ضوابط زیر نسبت به تائید آن  اقدام نمایند:

1-  طبق آئین نامه مالی دانشجویان (صادره از وزارت علوم و تحقیقات)، هیچ‌یک از دانشجویان بدهکار قادر به مشاهده و دریافت و چاپ کارت ورود به جلسه امتحانات نمی باشند؛

2-طبق آئین نامه، هیچ‌یک از دانشجویان دارای نقص اساسی در پرونده آموزشی قادر به مشاهده و دریافت و چاپ کارت ورود به جلسه امتحانات نمی باشند؛

3-جهت ورود به سیستم و مشاهده و دریافت کارت ورود به جلسه خود، ابتدا باید نسبت به تکمیل فرم های نظرسنجی دروس ترم جاری خود برای هر استاد اقدام نمائید؛

4-پس از دریافت و چاپ کارت ورود به جلسه، درج مهر تائید واحد آموزش مؤسسه در ذیل آن الزامی بوده و کارتهای فاقد مهر آموزش اعتبار نخواهند داشت؛

5-هر گونه جعل و دستکاری در کارتهای ورود به جلسه بر اساس آئین نامه انضباطی امتحانات و کمیته انضباطی، با محرومیت از امتحانات و منع تحصیلی همراه خواهد گردید.

در پایان مجدداً یادآوری می گردد، جهت ورود به جلسه امتحانات، ارائه کارت دانشجوئی و کارت ورود به جلسه تائید شده (مهر شده توسط واحد آموزش) ضروری است و دانشجویان بدون ارائه این دو ، مجوز ورود به جلسه امتحانات را نخواهند داشت.

با آرزوی موفقیت برای کلیه دانشجویان عزیز
واحد آموزش دانشگاه حکمت

  • نویسنده : سمیه دفتری
    • امتیاز :
    • 3
    • 6
  • تاریخ انتشار : 1399/02/31
  • تعداد مشاهده : 1872 بار