صفحه اخبار

قابل توجه دانشجویان دارای نقص پرونده

قابل توجه دانشجویان دارای نقص پرونده:

دانشجویان گرامی که دارای نقص پرونده در هنگام ثبت نام هستند تا تاریخ 1400/01/20 فرصت دارند نسبت به رفع نقص اقدام نمایند . دانشجویان گرامی با توجه به شرایط کرونا ، پیش از هرگونه مراجعه با شماره 32314822-025 الی 25 داخلی 122 سرکار خانم چمن زاده تماس حاصل نمایند.

  • نویسنده : واحد انفورماتیک
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1400/01/19
  • تعداد مشاهده : 111 بار