صفحه اخبار

ششمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

  

ششمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار، ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار می‌شود.

از دانشجویان شاهد و ایثارگر  واجد شرایط زیر تقاضا می شود جهت دریافت فرم تقاضا نامه ی ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام نموده و پس از  تکمیل فرم همراه با مدارک و مستندات تا تاریخ 27 دیماه 1400 به   آدرس sbu.shahed@gmail.com ایمیل نمایند.

- تقاضانامه دانشجو

- دستور العمل اجرایی انتخاب

- شیوه نامه اجرایی معرفی دانشجویان

- فرم ارزشیابی دانشجویان

شرایط شرکت در جشنواره:

- شرایط ایثارگری شامل: همسر و فرزند شهید، جانبازان  25% و بالاتر، همسر و فرزندان آنان، آزادگان، همسر و فرزندان آنان

- عدم سابقه کمیته انضباطی

- دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته شاغل به تحصیل در نیمسال چهارم و بعد از آن و جزو ده درصد برتر ورودی خود باشند.

- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته شاغل به تحصیل که حداقل دو نیمسال تحصیلی گذرانده باشند و جزو ده درصد برتر ورودی خود باشند.

- دانشجویان مقطع دکتری:

الف) آزمون جامع را گذرانده باشند.

ب) جزو ده درصد برتر ورودی خود باشند.

ج) دارای حداقل یک مقاله علمی پژوهشی و یا  ISI  باشند.

- دانشجویان در هرمقطع فقط یکبار در مرحله کشوری مجاز هستند وارد رقابت شوند.


  

  • نویسنده : امور دانشجویی و فرهنگی
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1400/08/26
  • تعداد مشاهده : 27 بار