صفحه اخبار

فراخوان جشنواره های خوارزمی

هر ساله جشنواره بین المللی خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی که دو رقابت علمی فناوری، در عرصه پژوهش های بنیادی، طرح های کاربردی، توسعه ای، نوآوری و فناوری هستند، در فرآیند های جداگانه ای توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران انجام می پذیرد. در سال جاری برای اولین بار جشنواره نوآوری و فناوری نیز به این رویدادها اضافه گردیده است.

با توجه به اهداف ارزشمند این رویداد های علمی در تقویت پژوهش های بنیادی، طرح های توسعه ای، طرح های نو و فناور و همچنین اشاعه فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان و معرفی برترین های کشور، از اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، نوآوران و فناوران و دست اندر کاران تحقیق و توسعه، شرکت ها و واحد های فناور برای حضور و ارائه طرح در این جشنواره ها دعوت بعمل می آید.

جشنواره بین المللی خوارزمی:

💠 رقابت پژوهشگران و فناوران داخلی، خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور

🔰 اهداف جشنواره:
🔸 ترویج فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان و تجاری سازی نتایج تحقیقات
🔹 شناسایی و ارج نهادن به مقام والای پژوهشگران، نوآوران و فناوران کشور و حمایت از برگزیدگان جشنواره
🔸 فراهم آوردن بستری مناسب برای همکاری های علمی و فناوری در سطح جهانی

🔰 محور های پژوهش:
▪️پژوهش های بنیادی
▫️پژوهش های کاربردی
▪️طرح های توسعه ای
▫️نوآوری و فناوری
▪️ابتکار

⌛مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح به دبیرخانه تا پایان شهریورماه 1401


🖥️ مشاهده اطلاعات تکمیلی و ثبت نام با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی www.khwarizmi.ir

جشنواره جوان خوارزمی:

💠 رقابت دانش پژوهان و نوآوران و فناوران با شرایط سنی کمتر از سی و پنج سال (متولدین 1366/01/01 به بعد)

🔰 اهداف جشنواره:
🔸 ترویج فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان در میان جوانان
🔹 شناسایی و ارج نهادن به مقام والای پژوهشگران، نوآوران و فناوران جوان کشور و حمایت از برگزیدگان جشنواره
🔸 تسهیل مسیر تجاری سازی و کاربردی نمودن نتایج تحقیقات کشور

🔰 محور های پژوهش:
▪️پژوهش های بنیادی
▫️پژوهش های کاربردی
▪️طرح های توسعه ای
▫️نوآوری و فناوری
▪️ابتکار

⌛مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح به دبیرخانه تا پایان تیر ماه 1401
🖥️ مشاهده اطلاعات تکمیلی و ثبت نام با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی www.khwarizmi.ir

جشنواره نوآوری و فناوری خوارزمی:

💠 رقابت طرح های نو که دارای نوآوری های علمی و فنی می باشند و طرح هایی که به مرحله فناوری رسیده و قابلیت نیمه صنعتی و یا صنعتی شدن را دارند.

🔰 اهداف جشنواره:
🔸 ترویج فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان و تجاری سازی نتایج تحقیقات
🔹 شناسایی نوآوران و فناوران کشور و حمایت از برگزیدگان جشنواره
🔸 فراهم آوردن بستری مناسب برای همکاری های علمی و فناوری در سطح جهانی

✅ در هفده گروه تخصصی در تمامی گرایش ها

⌛مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح به دبیرخانه تا پایان شهریور ماه 1401
🖥️ مشاهده اطلاعات تکمیلی و ثبت نام با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی www.khwarizmi.ir

  • نویسنده : واحد دانشجویی و فرهنگی
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1401/02/29
  • تعداد مشاهده : 84 بار