ارتباط با ما

آدرس  :   قم - پردیسان - بلوار امام صادق ( جاده ورجان - کهک ) - بعد از میدان یادمان شهدای فردو - خیابان شهید ایمانی - کوچه شماره سه

تلفن :       25 الی 32314822-025

نمابر :                32314829-025

کد پستی :             3749696583

صندوق پستی :         316-37185

آدرس الکترونیک :  info@hekmat-qom.ac.ir