آغاز امتحانات پایان نیمسال دوم 1402-1401


به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی حکمت، آزمون های پایانی نیمسال دوم 1402-1401 از روز شنبه 27 خرداد ماه 1402 در سه نوبت آغاز گردید.

از دانشجویان گرامی تقاضا می گردد جهت حضور به موقع در آزمون با همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی و رعایت قوانین و مقررات آزمون اهتمام ویژه ای داشته باشند.

آزمون پایانی 4012