سرپرست مؤسسه


در حال حاضر جناب آقای دکتر حسین سلیمانی، سرپرستی مؤسسه آموزش عالی حکمت را بر عهده دارند.

آقای دکتر سلیمانی (متولد ۱۳۴۹، اردستان) كارشناسی «حقوق» را در دانشگاه تهران (۱۳۷۵)، کارشناسی ارشد «حقوق جزا و جرم‌شناسی» (۱۳۷۹) و دكتری «حقوق جزا و جرم‌شناسی» را در دانشگاه‌ شهید بهشتی (۱۳۹۳) گذرانده‌اند و در حال حاضر استادیار دپارتمان حقوق می باشند.

ایشان مصمم هستند تا با تلاش های ارزشمند خود بتوانند در جهت ارتقاء سطح علمی این مجموعه و بهبود شرایط مؤسسه از لحاظ کیفی و کمی گام بردارند تا این مؤسسه در زمره بهترین مراکز آموزشی استان بار دیگر بدرخشد.

جهت ارتباط با ایشان می توانید از طریق ایمیل زیر اقدام فرمایید:

dr.soleimani@hekmat-qom.ac.ir