بیمه حوادث دانشجویی


بیمه حوادث دانشجویی

تمامی دانشجویان عزیز از شروع سال تحصیلی به مدت یک سال (ورودی های مهرماه تا پایان اسفند ماه سال بعد و ورودی های بهمن تا پایان آذرماه سال آینده) از طرف دانشگاه نزد بیمه ایران، بیمه حوادث شده اند.
این بیمه شامل فوت، نقص عضو، از کار افتادگی دائم کلی یا جزئی و جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه در 24 ساعت شبانه روز و بدون قید مکان و زمان می گردد
جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد دانشجویی – فرهنگی مراجعه نمایید.