وام دانشجویی


وام دانشجویی

اطلاعیه وام شهریه دانشجویی (ترم جاری)

شرایط تخصیص وام دانشجویی

سامانه یکپارچه صندوق رفاه

فرم مشخصات متقاضیان وام دانشجویی

فرم تعهد محضری صندوق رفاه دانشجویان

فرم درخواست وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان

شرایط ضمانت وام های دانشجویی ویژه صندوق رفاه دانشجویی

شیوه نامه اجرایی نحوه پرداخت و بازپرداخت وام شهریه دانشجویان از طریق بانک قرض الحسنه مهر ایران (ویژه دانشجویان سابق)

راهنمای سامانه یکپارچه صندوق رفاه

اینفوگرافی وام دانشجویی