ابطال معافیت تحصیلی (صدور گواهی پایان تحصیل)


تمامی فارغ التحصیلان / انصرافی ها/ اخراجی های ذکور که در طول تحصیل از معافیت تحصیلی بهره مند شده اند، لازم است پس از پایان تحصیل بلافاصله نسبت به دریافت نامه پایان تحصیل (لغو معافیت) اقدام نمایند.

در این نامه مشخصات معافیت تحصیلی، به همراه آخرین وضعیت تحصیلی به معاونت نظام وظیفه عمومی ارائه می گردد و فرد از تاریخ پایان ثبت نام مندرج در این نامه به مدت یک سال فرصت دارد نسبت به تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه خود (تکمیل برگ اعزام به خدمت، دریافت معافیت (دائم یا تحصیلی)) اقدام نماید.

لازم به ذکر است ارائه این نامه جهت اقدامات آتی (درخواست اعزام به خدمت یا درخواست معافیت (دائم یا تحصیلی)) لازم است. لذا تا ارائه نهایی، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.