اخذ روادید خروج قطعی


مدارك لازم جهت درج روادید خروج قطعی :

  • گواهی از واحد دانشگاهی مبنی بر فارغ التحصیلی
  • یک نسخه از صفحه اول گذرنامه، صفحه اعتبار، صفحه تمدید پروانه اقامت