انتخاب 10 طرح برتر پژوهشی در مؤسسه آموزش عالی حکمت در هفته پژوهش


به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی حکمت، به مناسبت هفته پژوهش 10 طرح برتر پژوهشی در نمایشگاهی که مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، انتخاب شد.

در این نمایشگاه که دستاوردهای پژوهشی اساتید و دانشجویان منعکس شد، 10 اثر برتر پس از ارزیابی به‌عنوان طرح برتر انتخاب شد.

انتهای پیام/