بازدید معاون اداری مالی موسسه آموزش عالی حکمت از کارگاه‌های آموزشی


به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی حکمت، صادقی در بازدیدی از کارگاه‌های موسسه آموزش عالی حکمت بر تأمین نیاز دانشجویان تأکید کرد و اظهار داشت: تأمین امکانات لازم آموزشی و علمی دانشجویان در اولویت برنامه‌های موسسه است.

وی ضمن گفت‌وگو با دانشجویان و بررسی نیازهای کارگاهی موسسه افزود: لیست نیازهای دانشجویان در کارگاه‌های آموزشی بررسی‌شده و با مشخص شدن نیاز فوری دانشجویان تأمین خواهد شد.

معاون مالی موسسه آموزش عالی حکمت در پایان خاطرنشان کرد: موسسه آموزش عالی حکمت فضای مناسب برای تحصیل دانشجویان فراهم کرده و با توجه به رویکرد مدیریت جدید تأمین نیازهای آموزشی به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/