تشکیل انجمن‌های علمی، دانشجویی و فرهنگی گامی به‌سوی تحقق آرمان‌های دانشجویان است


به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی حکمت، دکتر مهدی اسماعیلی در حاشیه بازدید از نمایشگاه هفته پژوهش در موسسه آموزش عالی حکمت اظهار داشت: تشکیل  انجمن‌های علمی، دانشجویی و فرهنگی گامی به‌سوی تحقق آرمان‌های دانشجویان در حوزه‌های علمی، فرهنگی و آموزشی است.

وی ضمن درخواست از دانشجویان مبنی بر شرکت و تشکیل انجمن‌های علمی، آموزشی و فرهنگی تصریح کرد: امروز تشکل‌های دانشجویی و مردمی بیشترین فعالیت مؤثر در دنیا را به نام خود ثبت کرده‌اند و امیدواریم به‌زودی با تشکیل این تشکل‌های دانشجویی شاهد پویایی بیشتری در موسسه باشیم.

معاون دانشجویی موسسه آموزش عالی حکمت خاطرنشان کرد: پویایی دانشجویان به معنای حرکت علمی و کسب موفقیت و دستاوردهای علمی بوده و ما آمادگی همراهی و همکاری با دانشجویان هستیم.

انتهای پیام/