سربازان متقاضی ثبت نام در نظام آموزش عالی


سربازانی که متقاضی ثبت نام در نظام آموزش عالی هستند به نکات زیر توجه نمایند:

1- ایست خدمتی تنها برای مقاطع کارشناسی و بالاتر امکان پذیر است.

2- در صورت پذیرش در دانشگاه لازم است گواهی ایست خدمتی را که از نیروی انسانی یگان مربوطه اخذ نموده و در وبسایت مربوط به خدمات الکترونیک نیروی انتظامی درج نمایند.

همچنین به اطلاع می رساند مراحل درخواست معافیت تحصیلی بصورت الکترونیک می باشد و لازم است متقاضیان نسبت به ثبت و پیگیری درخواست خود از طریق وبسایت خدمات الکترونیکی ناجا به نشانی https://services.epolice.ir  اقدام نمایند.

لازم به ذکر است آموزش چگونگی تکمیل  مراحل ثبت و پیگیری درخواست از طریق لینک های زیر قابل مشاهده می باشد؛ لذا توصیه می گردد در ابتدا به دقت آموزش کار با سامانه را مشاهده نموده و سپس نسبت به ورود به سامانه و ثبت/پیگیری درخواست اقدام نمایید.