صدور اقامت تحصیلی


لازم به ذکر است پس از اخذ روادید تحصیلی دانشجو موظف است بلافاصله جهت صدور اقامت تحصیلی با مدارک لازم به اداره کنسولی مراجعه نماید. مدارک مورد نیاز برای صدور اقامت تحصیلی پس از اخذ روادید تحصیلی برای دانشجویان است.

مدارك مورد نياز  برای  صدور اقامت تحصیلی:  

  • گواهی اشتغال به تحصیل از واحد دانشگاهی
  • ارائه بلامانع بودن کد پیگیری از سامانه  saorg
  • اصل گذرنامه به همراه 1نسخه از صفحه اول، 1 نسخه از صفحه اعتبار، 1 نسخه از صفحه روادید تحصیلی و مُهر ورود
  • تکمیل فرم مشخصات