صدور معافیت تحصیلی


قابل توجه پذیرفته شدگان گرامی مشمول خدمت نظام وظیفه:

به اطلاع می رساند مراحل درخواست معافیت تحصیلی بصورت الکترونیک می باشد و لازم است متقاضیان نسبت به ثبت و پیگیری درخواست خود از طریق وبسایت خدمات الکترونیکی ناجا به نشانی https://services.epolice.ir  اقدام نمایند.

لازم به ذکر است آموزش چگونگی تکمیل  مراحل ثبت و پیگیری درخواست از طریق لینک های زیر قابل مشاهده می باشد؛ لذا توصیه می گردد در ابتدا به دقت آموزش کار با سامانه را مشاهده نموده و سپس نسبت به ورود به سامانه و ثبت/پیگیری درخواست اقدام نمایید.