معافیت تحصیلی دانشجویان


آندسته از متقاضیان ثبت نام که در یکی از مقاطع نظام آموزش عالی تحصیل نموده اند لازم است جهت ثبت درخواست معافیت تحصیلی به نکات زیر توجه داشته باشند:

1- دانشجویان اخراجی نظام آموزش عالی امکان ادامه تحصیل نداشته و لذا معافیت تحصیلی برای ایشان صادر نخواهد گردید. بدیهی است در صورت تمایل به ادامه تحصیل پس از گذراندن خدمت مقدس سربازی و یا دریافت کارت معافیت دائم، این امکان برای ایشان فراهم می باشد.

2- تمامی مشمولین فقط یک بار حق انصراف از تحصیل در تمامی مقاطع تحصیلی (از متوسطه تا دکتری) دارند لذا در صورتیکه متقاضی ثبت نام، سابقه انصراف از تحصیل داشته است، در صورت انصراف مجدد از تحصیل امکان صدور معافیت تحصیلی دیگری برای ایشان وجود نخواهد داشت. بدیهی است در صورت تمایل به ادامه تحصیل پس از گذراندن خدمت مقدس سربازی و یا دریافت کارت معافیت دائم، این امکان برای ایشان فراهم می باشد.

تبصره: در صورت انصراف از تحصیل، ادامه تحصیل فقط با تغییر رشته تحصیلی یا تغییر محل تحصیل یا تغییر مقطع تحصیلی امکان پذیر می باشد.

3- جهت درخواست معافیت تحصیلی در مقطع جدید لازم است معافیت صادر شده در مقطع قبلی لغو شود. این عمل با مراجعه به محل تحصیل قبلی و صدور نامه لغو معافیت انجام می گردد. پس از دریافت نامه لغو معافیت می بایست اطلاعات آن در قسمت مربوطه در وبسایت خدمات الکترونیکی نیروی انتظامی درج گردد.

4- تمامی فارغ التحصیلان، انصرافی ها و اخراجی ها در مقاطع مختلف تحصیلی نظام آموزش عالی، از زمان انصراف تنها یک سال فرصت دارند تا نسبت به تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه خود (تکمیل برگه اعزام به خدمت، اقدام به دریافت معافیت (دائم یا تحصیلی)) اقدام نمایند. در صورت گذشتن بیش از یک سال از آخرین وضعیت متقاضی امکان صدور معافیت تحصیلی برای ایشان وجود ندارد.

همچنین به اطلاع می رساند مراحل درخواست معافیت تحصیلی بصورت الکترونیک می باشد و لازم است متقاضیان نسبت به ثبت و پیگیری درخواست خود از طریق وبسایت خدمات الکترونیکی ناجا به نشانی https://services.epolice.ir  اقدام نمایند.

لازم به ذکر است آموزش چگونگی تکمیل  مراحل ثبت و پیگیری درخواست از طریق لینک های زیر قابل مشاهده می باشد؛ لذا توصیه می گردد در ابتدا به دقت آموزش کار با سامانه را مشاهده نموده و سپس نسبت به ورود به سامانه و ثبت/پیگیری درخواست اقدام نمایید.

آموزش مشمولان (دانشجویان) – راهنمای ثبت درخواست در سامانه(PDF,4.66 MB)