معاونت آموزشی


معاونت آموزش موسسه: دکتر میثم داودآبادی فراهانی

 

موسسه آموزش عالی حکمت از سال 1387 تا کنون در امر آموزش متخصصین توانمند، مفتخر است که محیطی پویا و مطلوب برای پرورش دانشجویان گرامی فراهم کرده است. حضور دانش‌آموختگان موسسه در بسیاری از صنایع، ادارات و دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های مطرح کشور نویدی امید بخش برای دانشجویان فعلی موسسه می‌باشد.

معاون آموزشی موسسه در حوزه‌های زیر به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های ریاست محترم موسسه فعالیت می‌کند:
1- نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه آموزشی و کلیه‌ بخش‌نامه‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
2- نظارت بر کلیه روال‌های اجرایی مصوب شورای آموزشی به عنوان دبیر شورا، برای سهولت در اجرا و عدم تضاد با آیین‌نامه‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
3- نظارت بر برنامه‌ریزی دروس توسط مدیران محترم گروه و تطابق تدریس اساتید محترم با سیلابس‌های مصوب
4- نظارت بر حسن عملکرد کلیه مدیران و مسئولین و کارشناسان حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
5- نظارت بر حسن عملکرد کلیه اساتید هیات علمی و حق‌التدریس و انجام نظرسنجی‌های دوره‌ای در مورد نحوه تدریس آنها
6- نظارت بر کلیه امور مربوط به بخش‌های حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی شامل: اداره کل آموزش، اداره دانش‌آموختگان، آموزش گروه‌ها و دفتر تحصیلات تکمیلی و هماهنگی بین آنها برای انجام بهتر امور