معرفی معاون جدید آموزشی موسسه آموزش عالی حکمت


به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی حکمت، دکتر حسین  سلیمانی در مراسم تودیع و معارفه معاون آموزشی جدید موسسه آموزش عالی حکمت، دکتر احسان جندقی را به‌عنوان معاون جدید موسسه آموزش عالی حکمت معرفی کرد.

همچنین در این مراسم از زحمات دکتر داوود آبادی به‌پاس زحمات بی‌دریغ وی در جهت ارتقاء سطح آموزشی موسسه تقدیر شد.

لازم به ذکر است در این مراسم دکتر سلیمانی ضمن شنیدن گزارش دکتر داوود آبادی و برنامه‌های دکتر جندقی، چالش‌ها و وضعیت موسسه آموزش عالی حکمت را موردبررسی قرارداد.

انتهای پیام/