کارنامه سلامت جسم و روان


ضمن تبریک و خیر مقدم به حضور دانشجویان جدیدالورود، به اطلاع می­رساند:

جهت تکمیل مراحل ثبت نام، لازم است با مراجعه به تارنماهای ذیل نسبت به تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان دانشجویان سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) اقدام گردد. دانشجویان عزیز پس از تکمیل فرم­های موجود در تارنماهای مذکور نسبت به پرینت خروجی و تحویل آن به امور دانشجویی مؤسسه تا یک هفته از تاریخ ثبت نام اقدام نمایند.

متذکر می گردد تکمیل و ارائه نتیجه تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان الزامی می باشد و در صورت عدم ارائه آن ثبت نام شما کامل نمی گردد.

ضمناَ با تکمیل و ارایه خروجی فرم­های ذیل به امور دانشجویی، می توانید از خدمات مشاوره­ای و سلامتی در طول تحصیل به صورت رایگان در محل مؤسسه بهره مند گردید؛

 

لینک تارنمای کارنامه سلامت جسم                           https://portal.saorg.ir/physicalhealth

 

لینک تارنمای کارنامه سلامت روان                               https://portal.saorg.ir/mentalhealth

 

تذکرات:

  • روزهای فعالیت دفتر مشاوره را از طریق وب سایت مؤسسه جویا شوید.
  • لازم است نتایج تکمیل کارنامه سلامت به تایید دفتر مشاوره دانشگاه برسد. به این منظور می بایست به امور دانشجویی مراجعه نموده و نسبت به دریافت زمان مشاوره اقدام نمایید.
  • مجدداً یادآور می­گردد آخرین مهلت تحویل خروجی فرم­های تکمیل شده یک هفته پس از ثبت نام می­باشد؛

 

راهنمای استفاده از سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد)