کرسی آزاد اندیشی ” بررسي عوامل و بسترهای ضعف اخلاقی در زندگی فردی” برگزار شد


به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی حکمت، کرسی آزاداندیشی با موضوع “بررسي عوامل و بسترهای ضعف اخلاقی در زندگی فردی” در موسسه آموزش عالی حکمت برگزار شد.

این کرسی آزاداندیشی که باهدف تحلیل چرایی شکل‌گیری پدیده “ضعف اخلاقی” با این فرض‌بنیادی که خطای اخلاقی، برآمده از آگاهی فرد نسبت به نادرستی آن است برگزار و مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.

لازم به ذکر است این کرسی آزاداندیشی با حضور استاد فاخر در سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی حکمت برگزار شد.

انتهای پیام/