نشست سرپرست مؤسسه با مدیران محترم گروه های آموزشی


جلسه آشنایی و هم اندیشی جناب آقای دکتر سلیمانی، سرپرست جدید مؤسسه با مدیران گروه برگزار گردید.

در این جلسه ضمن معارفه متقابل مدیران محترم گروه و آقای دکتر سلیمانی، نظرات، انتقادات و پیشنهادات ایشان به سمع و نظر سرپرست محترم مؤسسه رسید و آقای دکتر سلیمانی علاوه بر تشکر از زحمات مدیران گروه و قدردانی از جایگاه والای ایشان در مقام استاد، مطالبی را ایراد فرمودند تا خط مشیی در جهت رفع کمبودها و افزایش رضایت اساتید و دانشجویان لحاظ گردد.