اطلاعیه بررسی، ویرایش و تایید نهایی ثبت نام متقاضیان ورودی جدید در ترم مهر 1402


به اطلاع متقاضیانی که جهت ثبت نام پذیرش دانشجویان ورودی مهرماه 1402 در سایت سنجش اقدام نموده بودند می رساند، لازم است جهت بررسی و تایید نهایی رشته محل انتخابی خود، حداکثر تا 3 شهریور با مراجعه به سایت سنجش و با توجه به اطلاعات موجود در پرینت ثبت نام، نسبت به ویرایش و تایید اطلاعات ثبت شده خود اقدام نمایید.

مؤسسه آموزش عالی حکمت